Informationspolicy

Headsent AB är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska följa de regler som gäller på Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller publika aktiebolag i Sverige. Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs.

Informationspolicy fastställd av Capacent Holding AB:s styrelse 2016-08-15