Ledning

Joakim Hörwing Koncernchef och VD

Född 1965

VD sedan 2021
Vice vd 2000-2018.

Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002.

Examen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Joakim äger 344 359 aktier och inga teckningsoptioner i Headsent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Mattias Ek CFO

Född 1972

Anställd sedan 2018.

Mattias har en lång bakgrund från Management Consulting, bland annat på KPMG och PA Consulting Group och var tidigare CFO på Kaplan AB.

Examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mattias äger 13 676 aktier i Headsent.

Mattias Ek är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare