Styrelse och revisor

Per Olof Lindholm Styrelseordförande

Född 1944

Styrelseordförande sedan 2021

Fil kand ekonomi

Medlem i Headsents styrelse sedan 2012 med bred erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och utomlands. Medgrundare av Catellas verksamhet i Belgien och Storbritannien.

Tidigare managing director på NSS, finansdirektör på Swedish Match AB samt Vice President utlandsprojekt på Svenska Handelsbanken AB.

Per Olof äger 21 500 aktier och inga teckningsoptioner i Headsent.

Per Olof Lindholm är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Joakim Hörwing Styrelseledamot

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2021

Examen i företagsekonomi Lunds universitet

Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002. Director.

Joakim äger 344 359 aktier och inga teckningsoptioner i Headsent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Daniel Jilkén Styrelseledamot

Född 1975

Styrelseledamot sedan oktober 2021

Jur.kand från Lunds universitet

Daniel Jilkén har en bakgrund bl.a. som delägare på advokatfirman Roschier och i företagsledningen för fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi. Daniel äger via bolag 550 372 aktier och inga teckningsoptioner i Headsent.

Daniel Jilkén är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Martin Johansson Revisor

PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig.