Pressmeddelanden

Capacent Holding AB (publ) - presenterar nya finansiella mål

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag bolagets nya finansiella mål.

Bolaget har som tidigare meddelats avvecklat sina volym- och marginalmål.

Idag har styrelsen beslutat om ett nytt mål: En genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med 10 procent per år.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar det nya målet:

- Vi går ifrån ett volym- och marginalmål till ett kombinerat mål. Vi skall växa med lönsamhet och det fångas väl av det nya målet. Värde kan skapas på olika sätt över tid. Ett sammantaget mål speglar detta.

Utdelningspolicyn är oförändrad och Bolaget avser att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalsförändringar och investeringar.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08.40 CET.

Filer för nedladdning