Pressmeddelanden

Capacent Holding AB (publ) - senarelägger publicering av årsredovisningen för 2020

Capacent Holding AB (publ) meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2020.

Publicering av årsredovisningen för 2020 flyttas från den 24 mars 2021 till den 12 april 2021. Årsstämman kommer att hållas som planerat den 6 maj 2021.

Anledningen till senareläggningen av publiceringen av årsredovisningen är att det har uppkommit frågeställningar, hänförliga till händelser efter räkenskapsårets utgång, som innebär att bolaget behöver ytterligare tid att färdigställa årsredovisningen.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 08.35 CET.

Filer för nedladdning