Pressmeddelanden

Capacent introducerar tjänster inom ledarutveckling och förändringsledning

Capacent erbjuder från och med idag tjänster inom ledarutveckling och förändringsledning genom det nystartade bolaget Capalead AB. Bolaget kommer att ledas av Maria Narbom tillsammans med Anna Ferneman som båda har unik och kvalificerad erfarenhet av att utveckla det ledarskap som krävs för att organisationer ska nå sin fulla potential både idag och i framtiden.

- Edvard Björkenheim, VD och koncernchef på Capacent, säger "Capacent är en ledande samarbetspartner för nordiska företag i deras förändringsresa. Det nya erbjudandet inom ledarskapsutveckling och förändringsledning är något som våra befintliga kunder efterfrågat och är ett mycket bra komplement till våra befintliga erbjudande inom Management Consulting, Executive Search och Interim Management."

- Maria Narbom säger: "Vi ser en stor potential i att få starta vårt bolag tillsammans med Capacent. Våra erbjudanden kompletterar varandra på ett unikt sätt. Att utveckla ledarskap och kultur är en förutsättning för att vara varaktigt konkurrenskraftig och kunna rekrytera de bästa medarbetarna.

Den nya verksamheten kommer att bedrivas i det nystartade och majoritetsägda dotterbolaget Capalead, enligt samma principer som Capacent tidigare startat Capasearch och Capacify som på ett framgångsrikt sätt förstärkt bolagets position på marknaden.

- Vi vill vara bäst på att hjälpa våra kunder i sina förflyttningar. Genom Capaleads tjänster kan vi utveckla ledarskapet och kulturen för att skapa bättre förutsättningar för att driva förändring och skapa värde för våra kunder, berättar Edvard Björkenheim.

Den nya verksamheten drivs som ett självständigt dotterbolag till Capacent Holding AB och kommer att jobba med egna kunder samt bistå i projekt som drivs av Capacent. Läs mer om Capaleads erbjudande på www.capalead.se

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Maria Narbom, Vd Capalead
Maria.narbom@capalead.se
+46 73 521 65 11

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, Executive Search och Interim Management och Ledarskapsutveckling har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 90 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Filer för nedladdning