Pressmeddelanden

Capacents intresseföretag, Commended AB, tar in externt kapital

Capacent Holding AB har som tidigare kommunicerats ett nystartat intressebolag, Commended AB. En första extern finansieringsrunda har nu genomförts med en pre-money värdering av Commended AB på 20 miljoner svenska kronor.

Hösten 2019 lanserade Capacent-ägda Capacify AB mjukvaruplattformen Commended.ai, som med hjälp av machine learning skulle digitalisera och effektivisera marknaden för förmedling av frilanskonsulter. Sedan starten har plattformen använts för att hitta konsulter till över 30 företag.

I januari 2020 separerades Commended AB från Capacify AB och är nu ett eget bolag där Capacent Holding är minoritetsägare. Kristoffer Fredriksson, som varit vd för Capacify AB är nu vd för det nystartade bolaget Commended AB och han efterträds på Capacify AB av Christoffer Schnakenberg.

Genom att separera Capacify AB och Commended AB kan respektive bolag fokusera på sina kärnaffärer samtidigt som de värden som finns i plattformen synliggörs.

- Det här gör det lättare för Commended AB att samarbeta med andra företag i branschen, vilket i sin tur kommer att förbättra flödet av uppdrag till de konsulter som har registrerat sig på plattformen ytterligare, säger Kristoffer Fredriksson, vd på Commended AB.

Efter nyemissionen uppgår Capacent Holdings ägarandel i Commended AB till 44,6 procent.

- Vi är mycket nöjda över hur plattformen utvecklats och är redo för nästa fas i utveckling. Att vi nu även har externa investerare som ser potentialen i plattformen är extra glädjande. säger Edvard Björkenheim, vd för Capacent Holding.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Filer för nedladdning