Pressmeddelanden

Förtydligande avseende rapporterad försäljning av aktier i Capacent Holding

Joakim Hörwing, en av grundarna till Capacent, har under den 6:e och 7:e oktober flyttat om i sitt ägande. Transaktionerna har rapporterats som avyttring på Finansinspektionens hemsida med anledning av den tolkning som har gjorts av nuvarande regelverk. Direkt och indirekt ägande är dock oförändrat till följd av transaktionen.

2016-10-10

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
robin.paulsson@capacent.se  
Telefon: +46 70 750 08 63

Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober kl 17.30.

Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E-post: info@mangold.se

Filer för nedladdning