Pressmeddelanden

Headsent AB (publ) - Årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen finns att tillgå i sin helhet på:
https://investor.headsent.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
joakim.horwing@headsent.se
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@headsent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Headsent AB (publ) årsstämma hålls den 31 mars 2022