Pressmeddelanden

Headsent AB (publ) - ingen tilläggsköpeskilling kommer erhållas kopplat till avyttringen av Management Consulting verksamheten

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fanns det en möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling kopplat till avyttringen av Management Consulting verksamheterna som skedde den 1 oktober 2021. Headsent kan idag konstatera ett ingen tilläggsköpeskilling kommer att utgå då målnivåerna för den eventuella tilläggsköpeskillingen inte uppnåtts.

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2021 kl. 12 00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
joakim.horwing@headsent.se
+46 70 558 5376

Mattias Ek, COO/CFO
mattias.ek@headsent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Filer för nedladdning