Pressmeddelanden

Mattias Ek avgår som CFO för Headsent AB (publ)

Headsents CFO/COO, Mattias Ek, har på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför bolaget.

Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Mattias kommer att kvarstå som bolagets CFO till Mars 2022.

  • Mattias har varit ovärderlig i den process som vi har gått igenom de senaste två åren. Effektivitet kombinerat med klokskap är ovärderligt. Hans nya arbetsgivare är bara att gratulera, säger Joakim Hörwing, CEO.

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 14 00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
joakim.horwing@capacent.se
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@headsent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Filer för nedladdning