Pressmeddelanden

Styrelsen ändrar sitt förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 och föreslår att ingen utdelning ska lämnas

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) har beslutat att ändra sitt förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019. Det tidigare förslaget var att utdelning skulle lämnas med 1 kr per aktie och fattades vid styrelsemötet den 19 februari 2020. Det nya förslaget är att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.

Det förändrade förslaget är en följd av den osäkerhet som råder på bolagets alla marknader givet den uppkomna situationen med COVID-19. Det är idag omöjligt att bedöma effekterna för bolaget och beslutet syftar till att stärka bolagets möjligheter att hantera eventuella negativa effekter.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020
kl. 08.00 CET.

Filer för nedladdning